آمار بازدید کنندگان

تا حالا شده خواسته باشید بدونید که چند نفر تبلیغات شما را دیده‌اند؟ و یا اهل کدام شهر هستند؟ کدام بخش از تبلیغات شما را بیشتر دوست داشته‌اند؟ فهمیدن همه این‌ها در تبلیغات کاغذی معمولی امکان پذیر نیست.

اما با جلوا شما می‌توانید تبلیغات خود را هوشمند کنید و از طریق پنل مدیریتی نرم‌افزارتان بفهمید:

  • کدام تبلیغ یا محصول بیشترین بازدید را داشته؟
  • چه کسانی چه بخش یا محصولاتی را بیشتر دیده‌اند؟
  • چه بازه‌ای بیشترین بازدید را داشته؟
  • کدام محصول شما را بیشتر دوست داشته‌اند
  • مشتریانتان در کدام موقعیت مکانی قرار دارند؟

بدین ترتیب شما می‌توانید یک آمار کلی از کسب و کارتان داشته باشید.

 

لذت به‌روز بودن را با جلوا تجربه کنید.