افزایش آمار بازدید

در تبلیغات کاغذی  اگر لینک شبکه‌های اجتماعی خود را بر روی آن نوشته باشید، تعداد افراد محدودی هستند که آدرس آن را در گوشی خود وارد و ذخیره ‌کنند.

با جلوا می‌توانید عنصر تبلیغاتی خود را هوشمند کنید. به گونه‌ای که فقط کافی است کاربران شما یک بار نرم‌افزار شما را نصب کنند و در هر بار استفاده از عناصر تبلیغاتی شما از آن استفاده کنند. بدین ترتیب کاربرانتان هرگاه تلفن همراه خود را بر روی عنصر تبلیغاتی هوشمند شده شما نگه دارند، می‌توانند مستقیماً وارد سایت و یا شبکه‌های اجتماعی شما شوند. این امر بخاطر سهولت و جذابیتی که برای مشتریان شما دارد باعث افزایش آمار بازید آدرس­های شما می‌شود.

 

باجلوا، هوشمندانه تبلیغ کنید.